333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Lenka Benešová


Co koučováním získáte?
Inovativní tvůrčí radostné prožitky, uvědomění si kým se rozhodujete stát, v jaké reálné situaci se nacházíte právě teď a jakým způsobem uvolňovat svůj jedinečný potenciál k realizaci vlastní životní vize.

Co potřebujete?
Rozhodnutí naplňovat své cíle ve všech oblastech života a motivaci svých cílů dosáhnout. Na základě vlastních odpovědí na cíleně vedené otevřené otázky získáte hlubší poznání sebe samých, své životní cesty a uvědomění o tom kdo jste, kam jdete a konkrétní kroky k prožívání harmonie a souladu s pokorou a vděčností.

Co díky koučování prožíváte?
vnitřní soulad a uvědomění si svých vlastních cílů
odhodlání konat každodenní akční kroky k posunu k cíli
životní naplnění a prožívání života v každém přítomném okamžiku tady a teď

vlastní stránka
lenka

Certifikace


certifikovaný kouč

Praxe


koučink

Koučink v jazyce


čeština