333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jak probíhá koučování?


Formy a způsoby koučování se mohou velmi lišit. A to co do formy i do obsahu. Základním pojmem v koučování je "koučovací sezení".

Koučovací sezení


Trvá zpravidla jednu hodinu. Podle závažnosti se může protáhnout i déle. Nicméně naše kapacita se soustředit není neomezená. Koučovací hodina klade na koučovaného i na kouče vyšší nároky než to, co běžně děláme. koučování nás vede k tomu, abychom uměli vystoupit ze svého běžného způsobu myšlení, rozhodování, posuzování. Kouč pomáhá svému klientovi dosáhnout k tomu, co v nás dříme a často zůstává skryto.
Kouč vede koučovaného pomocí otázek a různých metod ke hlubšímu uvědomění si svých cílů. Kouč vlastně nabízí svoji myšlenkouvou i intelektuální kapcitu klientovi k tomu, aby se klientovo uvažování, rozhodování a nacházení nových myšlenek, ubíralo tím nejlepším možným způsobem.
Koučovací sezení má svoji strukturu. Struktura pomáhá tomu, aby nové nápady a myšlenky nezůstaly jen slovy. Aby se přeměnily v život. Obrazně řečeno, aby se budoucnost začala žít přímo hned teď. Abychom nečekali na lepší příležitosti. Lepší příležitosti existují. Ale téměř vždycky jsou to ty, které jsme nevyužili. Spolu s koučem máte možnost realizovat svoji budoucnost teď v přítomnosti.


Koučovací série


Podle dlouhodobé zkušenosti z práce s lidmi je nejúčinnějším způsobem tzv. koučovací série. Má zpravidla 12 jednotlivých sezení, která probíhají pravidelně každý týden. Tedy čtvrt roku. To je akorát doba, za kterou se dají z nápadů a nových objevů stát výseledky, které budete označovat jako úspěch. Za tu dobu je možné nejeno "poznat, co bych měl dělat", ale naučit se to a vytvořit si návyk. Takový návyk, který už neopustím.
Takovýmto způsobem se vyhneme efektu novoročních předsevzetí. Ta spočívají v naprosto jasném cíli, který je inspirativní, lákavý a žádoucí. Ano, ale přesto s ním skončíme za pár týdnů. Koučovací série pomáhá nejen cíle stanovovat, ale je i účinně dosahovat. Pokud možno vyhnout se objížďkám a pracovat efektivně. A když se vyskytne velká překážka, stojí za to zvolit třeba tu nejkratší objížďku.
Koučovací série má určitou strukturu a mimo jiné obsahuje i "kontrolní body". Čas od času stojí za to se podívat, jak daleko jsme v dosaahování určitých cílů. Zda jsme někde netrčeli příliš dlouho. Zda se nám něco podařilo snadněji, než jsme předpokládali. Může to být impulz pro upřesnění cíle z nové perspektivy, kterou jsme dříve neviděli a netušili.

Ad hoc koučování


Koučovací rozhovor může vést k velmi rychlým a jasným vyjasněním. Jedná se o přepnutí do jiné hladiny uvažování. Zejména v případě velmi vytížených lidí nebo řídících pracovníků je těžké najít jakýsi "čas klidu", čas hájení, kdy má člověk možnost vypnout nebo ještě lépe "přepnout na jiný program".
Takovouto službu si poskytujeme i navzájem jako koučové v našem společenství 333coaching. Víme, že "koučink je luxus" a tak si ho dopřáváme :) Než se nad něčím trápit a dlouho přemýšlet, jak to udělat, jak se rozhodnout, co je důležité, raději využijeme "přítele kouče na telefonu" a většinou za půlhodinu máme jasno nebo alespoň jsme mnohem blížeji řešení.
Ad hoc koučování ale není všelék. Je to záplata na bolístky, ne systematická práce. Velmi dobře se dá kombinovat koučovací série a následné ad hoc koučování. Ale vždy právě tak, jak vy potřebujete a chcete...

rozhovor