333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Zážitek koučinku


O koučinku jde hodně nastudovat, přečíst si. Osobní zkušenost ale nejde ničím nahradit. O chuti zralého fíku utrženého přímo ze stromu se dá psát. Ale nedá se zažít jinak než jej utrhnout a zakusit. pak porozumíte chuti, o které jste četli. Do té doby to byla jen slova.

Nabídka


Nabízíme zájemcům o koučink zážitek koučinku. Když si koučink zažijete na vlastní kůži, poznáte, o co se jedná. Objevení nových myšlenek, nápady o kterých jste sice tušili, ale které nebylo možné uchopit. Zážitek bývá velmi osobní. Nepřenositelný z jednoho na druhého. Některé zdánlivé maličkosti mohou znamenat zásadní obrat.
Účast na zážitku koučování je nazávazná. Parametry případného koučování nastavujeme až při úvodním koučovacím sezení.

Zážitky koučinku


Pořádáme pro zájemce akce, kde mohou koučink zažít. Kde mohou zažít různé kouče přímo v akci. Kde si na sobě vyzkouší koučink. nebo se mohou zúčastnit jako pozorovatel, nemuset aktivně vystupovat. Míra zapojení závisí na každém jednotlivci.

Zážitek koučinku - večer
Pořádáme večerní zážitkový seminář. Trvá zpravidla 90 minut a sestává ze tří částí:
- aktuální téma (interaktivní prezentace),
- zážitek individuálného koučinku,
- zážitek týmového resp. skupimového koučinku.

Zážitek koučinu - neděle
Velmi intenzivně prožitý den. Každý takovýto den má své hlavní téma.
- 3x interaktivní prezentace na dané téma
- 3x zážitek osobního koučinku, minimálně jedna hodina individuálního koučiku
- 3x týmový resp. skupinový koučink - forma her a aktivit ve dvojicích a skupinách.
Akci pořádáme v místě, kde nebudeme rušeni. Jedná se o den plný inspirace a možnost nového poznání.

zazitek