333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Odkazy

Stránky vztahující se ke koučování


Koučink podle mozku. Vychází z posledních výzkumů neurovědy o tom, jak funguje naše myšlení. Tak, abychom mohlivyužít svých schopností a potenciálů.


Mezinárodní federace koučů je celosvětovou organizací, která sdružuje kouče po celém světě. Pomáhá povznést koučink na vysokou úroveň, její členové jsou vázáni etickým kodexem atd.

Inspirativní odkazy

Pozitivní psychologie - Martin Seligman - testy