333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: