333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: