333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Mám více přátel.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: