333coaching LOGO
Změna je možná. Když se naučíme si hrát...


česky / english

blog.idnes.cz

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/333coaching/www/classes/dibi.min.php on line 172

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: