333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: