333coaching LOGO
Změna je možná. Když se naučíme si hrát...


česky / english

blog.idnes.cz

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/333coaching/www/classes/dibi.min.php on line 172

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: