333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: