333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: