333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: