333coaching LOGO
Změna je možná. Když se naučíme si hrát...


česky / english

blog.idnes.cz

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/333coaching/www/classes/dibi.min.php on line 172

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: