333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: