333coaching LOGO
Změna je možná. Když se naučíme si hrát...


česky / english

blog.idnes.cz

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /ex1/virtual/333coaching/www/classes/dibi.min.php on line 172

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: