333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Mám více přátel.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: