333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: