333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Jaký jste typ osobnosti?

Před vámi je test vašeho osobnostního typu. Vycházíme z typologie, která je založena na pracích Carla Gustava Junga. Na základě jeho poznatků vznitkly typologie MBTI, socionika, Dynamika bohatství a další. Jsou skvělé, ale všechny mají jedno společné - jsou pro obyčejného neodborníka složité k použití.

Návod k vyplnění dotazníku:
- čas není omezen, ale někdy je nejpřesnější to, co nás napadne jako první.
- když nevíte, zkuste zvolit to, k čemu se spíše kloníte pomocí "ano" nebo "ne".
- pokud si jste jisti, zvolte ANO nebo NE.

Po vyplnění dotazníku vám na váš email pošleme vyhodnocení.
Přejeme příjemné chvíle s dotazníkem!

Souběžně zkoumám více variant abych některou neopomněl/a.
   
 
Mám více přátel.
   
 
Potřebuji, aby to, co dělám bylo stále zajímavé a ne rutinní.
   
 
Lidé někdy zneužívají, že mi mohou říct cokoli.
   
 
Definitivní rohodnutí je pro mě lepší než nejistota.
   
 
Svá rozhodnutí beru jako závazná a chci je dodržet.
   
 
Rád/a dělám druhým radost maličkostmi.
   
 
Někdy nemám dostatek trpělivosti k naslouchání.
   
 
Napřed povinnost, potom zábava.
   
 
Potřebuji si věci promyslet dříve než je sdělím.
   
 
Někdy nevím, zda sdělení druhého bylo doslovné nebo to byla nadsázka.
   
 
Spoléhám na pravidla, která se mi osvědčila v životě.
   
 
Nevadí mi myslet a pracovat na více věcech najednou.
   
 
Stává se mi, že chytám druhé za slovo.
   
 
V rozhovorech začínám mluvit ještě dříve než druzí domluví.
   
 
Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu.
   
 
Správné řešení musí brát v úvahu i pocity jiných.
   
 
Potřebuji znát konkrétní nebo dodatečné údaje.
   
 
Někteří lidé mě vnímají jako méně společenského člověka.
   
 
Jsem optimistou vzhledem k budoucnosti.
   
 
Někdy spoléhám na to, že se věci stanou tak, jak je potřeba.
   
 
Vyhýbám se situacím, kdy mohu čekat negativní reakci druhých.
   
 
Jsem ochoten/na vzít zpět to, co se mohlo druhého dotknout.
   
 
Mám rád překvapení a nové inspirativní myšlenky.
   
 
Mám raději fakta a čísla než jen nějaké dohady.
   
 
Necítím se dobře, když nemám jasné pokyny pro svoji práci.
   
 
Mnohé detaily jsou často nadbytečné a nudné.
   
 
Nenechávám druhé v přesvědčení, že s nimi souhlasím, když mám jiný názor.
   
 
Mám rád/a soulad a toleranci ve vztazích.
   
 
Potřebuji jasnou představu, jak se budou věci vyvíjet a co mám dělat.
   
 
Potřebuji mít čas pro sebe, v klidu a tichu.
   
 
Stává se mi, že mi lidé říkají, že je vůbec neposlouchám.
   
 
Správné je být objektivní.
   
 
Rád/a zkouším nové činnosti a postupy místo těch zavedených.
   
 
Svých cílů většinou dosahuji postupně, krok za krokem.
   
 
Rád/a hledám řešení problému společně s někým jiným.
   
 
Nenechávám se spoutat neměnnými plány a postupy.
   
 
Odkládám záležitosti, které potřebují příliš rozvažování.
   
 
Raději se rozhoduji až tehdy, kdy je to nezbytně nutné.
   
 
Neříkám svůj názor hned, když jej mohu odložit.
   
 
Nelibě nesu, když někdo narušuje moje soukromí.
   
 
Důležité je to, co je správné, i když s tím ostatní nesouhlasí.
   
 
Umím se vcítit do postavení druhých, být v jejich kůži.
   
 
Zachovávám spíše klid a sebekontrolu.
   
 
Časopisy a knihy prohlížím a čtu většinou postupně od začátku.
   
 
Většinou si vím rady, jak se zachovat.
   
 
Potřebuji zpětnou vazbu od druhých lidí.
   
 
Pro daný problém se snažím hledat optimální postup řešení.
   
 


Jméno:
Email:
Zpráva: