333coaching LOGO
Změna je možná. Kdy? Teď!


česky / english

blog.idnes.cz

Články

Rich De Vos: Deset silných výroků

Výrok 5: Jsem na tebe hrdý   Jako všichni prarodiče, rád se vždycky dívám na vnoučata, když si hrají. Jednou je to, když se snaží udělat svůj první krůček, pak jak začnou běhat a skákat, jezdit na kole, házet míčem, plavat nebo třeba zahrají scénku.

   Jak jsem je pozoroval, snažili se pořád získat moji pozornost a uznání. Před léty to bylo na klouzačce - každé před sklouznutím volalo: "Dědo, dívej se!" A jak se snažili být jeden lepší než druhý, dívali se pořád, jestli je pozoruji.

   "Dívej se!" Děti touží po někom, koho mají rády, aby je pozoroval a čekají na jeho úsměv a povzbudivá slova. A když vyrostou, potřebují, aby jejich rodiče a prarodiče viděli jejich výsledky, jak sportují, hrají v souboru, jak se dostanou na školu. Určitě jste si toho také všimli u svých dětí a vnoučat. Pravděpodobně tou nejsilnější větou, hned po "miluji tě", je "jsem na tebe hrdý".

   Ale zvolání "dívej se" neplatí jen pro děti. Naše touha, kterou jsme vyjadřovali jako děti, v nás zůstává po celý život. Potřebujeme být respektování a uznávání těmi, kteří pro nás nejvíce znamenají. Jednoduše řečeno, chceme cítit, že jsou na nás hrdí. Ve svých životech toužíme po uznání. Těžce pracujeme pro to, abychom dokázali být hrdí sami na sebe. Síla skutečnosti, že jsme hrdi na své úspěchy, je násobena tím, když druzí přijdou a řeknou "Jsem na tebe hrdý".

   Za množstvím těžké práce je jednoduchá touha po uznání naší odbornosti, potřeba uplatnění, touha po zajímavé práci, získání ocenění nebo uvedení našeho jména v novinách. Každý kluk je rád, když jej ocení "jsi chlapík" a dívka "no ty jsi slečna". Rychle jsem se v podnikání naučil vidět sílu rozpoznání úspěchu. A také jak nerozpoznaný úspěch může zabít iniciativu. Jen svatí nepotřebují ocenění. Když se naučíte sledovat pozitivní věci v životech druhých, uschopní vás to říct jim říct uznání "jsem na tebe hrdý".

   Bůh stvořil každého z nás jako jedinečnou bytost s jedinečnými schopnostmi a touhami. Dal každému vědomí, že jsme zvláštní a máme určité poslání. Toto vědomí nás povzbuzuje, abychom se snažili o to nejlepší. To neznamená, že bychom měli být pyšní a nebýt si vědomi toho, že "pýcha předchází pád". Můžeme se ale radovat z toho, že jsme "nádherně utvořeni" a schopni dosáhnout úžasných věci, jak o tom mluví bible.

  

Jak reagovat na rozzuřeného šéfa?

Luděk, červen 2013

Neomezený tarif, neomezená ztráta času...

Luděk, duben 2013

Co je důležitější?

Luděk, březen 2013

Jsem na tebe hrdý.

Rich de Vos, z 5.kapitoly z knihy "Ten powerful phrases", překlad, únor 2013

Co je důležité?

Luděk, únor 2013

Jak budovat návyk - motivace.

Luděk, prosinec 2012

Jak budovat návyk - rozdělení návyků.

Luděk, listopad 2012

Zo špecialistu manažérom

Katka, listopad 2012

Jak vědomě budovat správné návyky?

Luděk, červenec 2012

Jak vzniká návyk?

Luděk, červen 2012